Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.